آیا آپلود کردن عکس در اپلیکیشن روسی FaceApp امن است؟

آیا آپلود کردن عکس در اپلیکیشن روسی FaceApp امن است؟

آیا آپلود کردن عکس در اپلیکیشن روسی FaceApp امن است؟

160
[ T y p e h e r e ]
زندگی دلناز
بازم ریز شروع به خنده کرد…بله خانم مارو گذاشته سرکار داره
میخنده…رومو ازش برگردوندم…گاهی حس میکردم دربرابر دل آرامم بچه
بنظر میام از بس به قول خودش و مانی من ساده تشریف داشتم…
-بیخیال حالا قهر نکن..ولی بزار مانی بیاد تعریف کنم روحش شاد بشه
چیزی نگفتم…همینکه میخندید برام کافی بود به اندازه دنیا ارزش داشت
-جان من پرنوش سرکارت نمیزاره؟؟
با یاد پرنوش لبخند زدم…دختر بیچاره از منم ساده تر بود ولی گاهی هم
مثل بقیه هم سن و سالاش بدجور آتیش می سوزند…
-نه بابا اون از منم ساده تره مثل گودزیلاهای امروزی نیست اصلا
سرش رو به نشونه تأسف تکون داد
-بچه ای که تو تربیت کنی همینم داره
-عه خب توهم!!!
-راست میگم…این خانم فردا بزرگ میشه به قول خودت قراره با همون
گودزیلاها تو اجتماع ارتباط داشته باشه…

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *