اینستاگرام آزمایش مخفی کردن تعداد لایک را وسیع‌تر کرد

اینستاگرام آزمایش مخفی کردن تعداد لایک را وسیع‌تر کرد

اینستاگرام آزمایش مخفی کردن تعداد لایک را وسیع‌تر کرد

156
[ T y p e h e r e ]
زندگی دلناز
خاله با تعجب نگاهم کرد لابد فکر میکرد من الان عصبی میشمو مخالفت
میکنم..
۲۳ سالشه تازه درسشو تموم کرده مهندسی خونده پسر خوب و سر به –
زیری هم هست
باز خدا رو شکر آدم خوبیه
خاله-خب حالا نازی میخوای چیکار کنی؟؟
-چی بگم والا اصلا درموردش با آرام صحبت نکنید الان من دوس دارم
فقط فکر درسش باشه تا کنکورش رو داد جریان رو بهش بگید البته اگه تا
اون موقع صبر کردن
-راس میگی والا من تعجب کردم همون اول نگفتی نه
-خاله منکه نمیخوام باهاش زندگی کنم اینکه جواب بله یا خیر باشه رو
باید دل آرام تصمیمشو بگیره
خاله سرشو به نشونه تأیید تکون داد
-درسته عزیزم..تصمیمایی که به دل آرام مربوطه رو بزار به عهده خودش
تو فقط به عنوان بزرگتر راهنماییش کن…اونه که باید برای زندگی آماده
بشه همیشه تو کنارش نیستی سرد و گرم زندگی رو باید بچشه البته
ماهم باید به عنوان بزرگتر مراقبش باشیم…

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *