3 گزینه جدید برای خط حمله پرسپولیس مشخص شدند

دانلود آهنگ یار بی وفا از ناهید با کیفیت بالا و متن
3 گزینه جدید برای خط حمله پرسپولیس مشخص شدند
3 گزینه جدید برای خط حمله پرسپولیس مشخص شدند
رمان عشق در ضربات پنالتی | فاطمه اکبری
برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید www.1roman.ir
223
– خب راس میگم دیگه؛ تا من حال و خبری ازتون نگیرم، شما دیگه اصلا فکر نمیکنین من هم
آدمم، دلم تنگ میشه.
علی: ما خیلی متاسف نیستیم دلنیا خانوم!
دور هم نشستیم و شروع کردیم به حرف زدن.
علی: از شوشوت چه خبر؟
– هیچ خبر. سعی میکنیم با هم کنار بیایم و از بیست و چهار ساعت شبانه روز، بیست و سه
ساعتش رو با هم کلکل میکنیم.
ایمان: اون وقت چرا کلکل میکنید؟
– سر چیزای الکی؛ ولی خب، خیلی سریع هم صلح میکنیم.
علی: دست بزن هم داره؟
– وا! انگار خیلی خوشت میاد من رو بزنه.
ایمان: غلط کرده بهت دست بزنه.
دانیال: فرمایشتون کاملا صحیحه.
علی: این روزها که ما نیستیم، با کی بستنی میخوری؟
با ناز گفتم:
– با شوهرم.
و هیچ متوجه نشدم که ایمان از این حرفم ناراحت شد. سرش رو پایین انداخت؛ تا من غم
چشماش رو نبینم.
– بابا دروغ گفتم! اصلا از روز عروسی تا حالا فقط یه بار بستنی خوردم.
علی: با کی؟
– با سامی.
ایمان: سامی کیه؟
– بچهی امیره. همون پسرعموی آرسین؛ اینقدر شیرینه که نگو!
هر سه تاشون خیالشون بابت سامی راحت شد.
– شما هم زن بگیرید دیگه از دستتون راحت بشم.
علی: دیروز یه دختری اومد ازم خواستگاری کرد.
با جیغ گفتم :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *