منزوی و فتحی هم از استقلال رفتنی شدند

دانلود آهنگ فکرشم نکن از محمد علیزاده با کیفیت بالا و متن منزوی و فتحی هم از استقلال رفتنی شدند منزوی و فتحی هم از استقلال رفتنی شدند مثنوی معنوي دفتر پنجم ٨٧٤ TorbatJam.com اوستادان آودآان را م ىزنند آن ادب سنگ سيه را آى آنند هيچ گويى سنگ را فردا بيا ور نيايى من […]